Vårbudgeten läggs fram och kommenteras i morgonstudion

 

Högre skatter och besparingar kommer att krävas.

Delningsekonomi blir då en del av lösningen, för att finansiera de underskott som uppkommer!

När det gäller skatteintäkterna bidrar främst åldersgruppen 20-65 år. Åldersgruppen 60 år+ ökar när livslängden ökar, men skatteintäkterna ökar inte i samma grad.  Den förvärvsarbetande gruppen 20-65 år bidrar givetvis med skatt, men frågan är när de säger stopp till ökade skatter.

Delningsekonomi innebär framförallt en hållbar lösning genom ett klokt resursutnyttjande.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

4 × 2 =