Ökad frihet med delningsekonomi är frågan vi ställer oss på seminariet i Knivsta

Delningsekonomi ger oss nya möjligheter att skapa ett liv med ökad frihet, mer tid och bättre ekonomi. Samtidigt bidrar vi tillsammans på ett positivt sätt till att minska resursförbrukningen och klimatpåverkan.

Hur kan du förändra ditt liv med delningsekonomi?

Delningstjänster som Airbnb eller bilpooler växer snabbt och har blivit redskap för många människor att skapa sig en större frihet och ekonomisk trygghet, samtidigt som man bidrar till en bättre miljö och ett bättre samhälle. Att dela på ”resurser” har snabbt lett till många nya möjligheter för alla, tack vare att tjänster för delning utvecklas på internet. Tjänsterna gör det enkelt att skapa mycket bättre resursutnyttjande, något alla tjänar på. Resurserna kan vara sådant som en sommarstuga, en bil eller en cirkelsåg. Det kan också handla om att göra en kompetens tillgänglig för flera eller någon av tusentals andra saker.

Förutom att delning gör resurser tillgängliga för fler, så ger de förstås möjligheter att tjäna pengar på sådana tillgångar som annars bara kostar pengar. Det kan alltså ge ekonomiska fördelar. De skapar också möjligheten att äga mindre. Genom att använda delningstjänster när vi behöver något, så behöver vi inte äga så mycket själva. Vi kan få lägre fasta kostnader och vara mindre bunden av saker som måste underhållas. Kanske kan vi arbeta mindre, eftersom vi behöver mindre pengar för att täcka våra fasta kostnader.

Agenda:

  1. Vad är delningsekonomi och varför är det viktigt
  2. Hur kan delningsekonomi påverka din personliga ekonomi och dina livsval
  3. Exempel på hur människor skapat frihet eller andra värden genom delning
  4. Några enkla steg för hur du kan förbättra ditt liv med delningsekonomi

På plats möter du

Per Ander, föreläsare och grundare av DelaMera AB, ett företag med kunskapsutveckling inom delningsekonomi som specialitet.
Boo Östberg, folkbildare, idégivare, egenföretagare och kommunalråd i Knivsta.
Kent Ryberg, Näringslivsutvecklare och ledamot i Knivsta Företagarförening.

Datum: 5 september 2018, tid 18:30-20:00

Plats: Kvallsta, Knivsta kommunhus,Centralvägen 18, 741 75 Knivsta 

Arrangörer Knivsta Företagarförening, Alsike Fastighets ABDela Mera AB


Leave a Reply

Your email address will not be published.

4 × 5 =