DelaMera är ett kunskapsföretag som verkar inom området delningsekonomi.

Företaget grundades år 2016 av Per Ander, som är entreprenör med lång erfarenhet att leda och driva innovationsprojekt och verksamheter inom hållbar utveckling.

DelaMera har sedan starten haft förmånen och förtroendet att samarbeta med ett antal kommuner och företag kring området delningsekonomi. Nästa steg är att möta det ökande intresset från myndigheter och lärosäten.

DelaMera har ambition att bygga allianser och samarbeten som möjliggör en snabbare omställning till en bättre resursbalans, som både skapar affärsnytta och samhällsvinster.

Vår vision är att sätta resursöverskott i rörelse och göra det tillgängligt för alla.

Vår mission är att skapa ett odelat intresse att dela resurser med varandra