0Comments

DelaMera med i Magasinet

Delningsekonomi handlar om resurshantering Senaste numret av magasinet; #2 2017 – Digitaliseringen driver på urbaniseringen i expressfart, vilket gör att landsbygden i princip...