DelaMera AB presenterar

Delningsekonomins fördelar - Live Webinar
3 steg för att frigöra vilande resurser

Tre skäl att delta i detta live webinar:

  • Vi berättar om fördelarna med delningsekonomi
  • Inse vad som händer om vi inte delar och fortsätter som förut
  • 3 steg hur du och din kommun kan dra nytta av fördelarna

Anmäl dig kostnadsfritt

Säkra din plats på webinariet idag
så du inte missar möjligheten!

Nästa Webinar: 8 juni kl 9:30-10:00